Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

9

Teknik, åk 9 - Det värdefulla elnätet

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Elektrisk energi är ett av de bästa energislagen vi har. El värmer mat och tvättar våra kläder enkelt och snabbt. Stora elmotorer sågar virke av timmer och driver tunga tåg. Men det finns två utmaningar:all elenergi måste skapas i samma sekund som den ska användas och dessutom på ett miljövänligt sätt.

Mål för avsnittet

 

 

Här får du lära dig

• hur elproducenter och elkonsumenter samverkar i elnätet

• att elenergi är en värdefull energiform som säljs och köps på elbörsen Nordpool

• att elsystemet är ett så kallat realtidssystem, dvs. att allt händer i nutid

• att förnybara energikällor måste ersätta icke förnybara energikällor om vi ska

klara att hindra jordens medeltemperatur från att öka mer än 2° C

• att vi måste använda elenergin smartare än vi gör i idag.

 

 

Syfte och förmågor i detta kapitel

 

Här kommer du att få möjlighet utveckla din förmåga att

• identifiera och analysera elsystem utifrån nytta och funktion

• identifiera problem och behov som kan lösas med elenergi och elsystem och utarbeta förslag till lösningar

• använda begrepp och uttrycksformer som hör till elsystem

• värdera konsekvenser av elenergi för individ, samhälle och miljö

• analysera drivkrafter bakom utvecklingen av elnät och hur tekniken har förändrats över tid.

 


Läroplanskopplingar

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Matriser i planeringen
Teknik - Det värdefulla elnätet - Furulundsskolan -
Uppgifter
Lektionsuppgift: Teknik -De tre ravinernas damm
Prov teknik - Det värdefulla elnätet
Lektionsuppgift: Kraftverken
Lektionsuppgift: Vi måste energieffektivisera, Solenergi i liten och stor skala
Prov teknik - Det värdefulla elnätet
Prov teknik - Det värdefulla elnätet
Prov teknik - Det värdefulla elnätet
Prov teknik - Det värdefulla elnätet
Lektionsuppgift - Energikällor
Lektionsuppgift - Energikällor
Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor
Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor
Lektionsuppgift: Teknik - Flipped classrom
Lektionsuppgift: Teknik - Flipped classrom
Lektionsuppgift: Teknik - Flipped classrom
Lektionsuppgift: Teknik -De tre ravinernas damm
Lektionsuppgift: Teknik -De tre ravinernas damm
Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor
Lektionsuppgift - Energikällor
Lektionsuppgift - Energikällor
Lektionsuppgift - Energikällor
Lektionsuppgift: Teknik -De tre ravinernas damm
Lektionsuppgift: Teknik -De tre ravinernas damm
Prov teknik - Det värdefulla elnätet
Prov teknik - Det värdefulla elnätet
Prov teknik - Det värdefulla elnätet
Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor
Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor
Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor
Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor
Lektionsuppgift: Teknik - Flipped classrom
Lektionsuppgift: Teknik - Flipped classrom
Prov teknik - Det värdefulla elnätet
Lektionsuppgift Teknik: Lämna in tankekartan

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback