Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MEKMEK01

Mekatronik praktiskt

Staffangymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 19 september 2019

I denna kurs del ingår det praktiska övningar som kan ske parallellt med de teoretiska bitarna av kursen, detta kan vara bra för att inte all teori skall bli för massiv. Dock måste elläran vara gjord och delar av plc kursen samt digitalteknik.

Klassen delas i två grupper, (beroende på antal) den ena gruppen börjar med att lära sig hantera instrument, analoga samt digitala.
Övningsplattor med kombinationer av olika motstånd kopplas upp och mätningar utförs. Indelning 2 & 2.
Se mätövningar analogt digitalt. Efter detta moment gör vi laborationer med logiska kretsar (teorigenomgång klar).
Vi använder oss av modulabs övningsplattor. Lämpliga övningar tas ur boken digitalteknik A.

Den andra gruppen bygger mekatroniska system i Sumtekniks training cit. Mekatronik. Indelning 2 & 2, 3 & 3. ex.
Vi avslutar med styrning via PLC. Lutande plan sensorer mm.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Förmåga att planera, bygga och dokumentera mekatroniska system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och styrteknik.

Förmåga att använda ritningar och manualer samt samarbeta med andra.

Kunskaper om hur mekanisk struktur, elektroteknik samt styr- och reglerteknik kan sammanföras till ett system.

Förståelse av hur matematik och fysik kan användas för att beskriva principer inom ellära och mekanik.

Elarbete, mekaniskt arbete och enklare programmering av styrenheter.

Tolkning av ritningar och manualer.

Uppbyggnad av mekatroniska system från sensor, via styrenhet, till aktuator.

Hur logiska grundfunktioner kan användas för olika styrtekniska lösningar.

Tekniska lösningar i vardagen för omvandling av energi, materia eller information.

Grundläggande mekaniska begrepp, till exempel hävstång, block, lutande planet, fackverk och balk.

Grundläggande elektriska storheter och begrepp, till exempel laddning, ström, spänning, resistans och sluten krets.

Mätning av olika mekaniska och elektriska storheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mätövning Analogt Digitalt
Mekaniskt bygge