Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 5

Musiklyssning

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Vad har har musiken för betydelse i film och i andra medier? Hur påverkar den oss och kan vi förutspå något med hjälp av musik?

Vad ska jag lära mig?

 • Om musikens känslomässiga påverkan på oss
 • Hur man använder musiken i för att påverka och framkalla reaktioner hos oss
 • Resonera om musikens påverkan på oss
 • Resonera om andras musicerande
 • Uttryka dig om musikpplevelser 

 

Varför ska jag lära mig detta?

 • För att bättre förstå hur musiken kan användas för att skapa stämningar
 • Hur man kan använda musik för att skapa spänning
 • Hur man använder musik för att framkalla olika känslor 

 

Hur ska jag lära mig?

 • Genomgångar på studiepass
 • Expreimentrande med musik i helgrupp, och i minder grupper
 • Analysera filmmusik
 • Exempel på hur olika esteitiska utryck kan samspela

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

 • Aktivt deltagande på studiepassen
 • Inlämnade uppgifter

 

Förmågor

 • Uppmärksamhet
 • Begreppsförståelse
 • Analysförmoga

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Musiklyssning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback