Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Matematik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Nyckelpigeprojekt

Tallkrogens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Ett projekt kring nyckelpigor i book creator. Vi lär oss om insekten, skriver texter och tränar matematiska begrepp.

Nyckelpigor

 

Göra bok på Ipads i book creator

 

Vad vet du om nyckelpigor?

 

Insekter

-    hur känner man igen en insekt?

-    Stadier/utveckling

-    Film insekter/nyckelpigor

-    Sång youtube

-    Namn på engelska

 

Titta i böckerna på olika arter

 

Leta och fota nyckelpigor

 

Utifrån arter och prickar arbeta med

-    talkamrater

-    Dubbelt/hälften

-    Symmetri

-    Jämna och udda tal

-    Matematiska uttryck

-    Matematiska tecken

 

Saga

Planera en saga om en nyckelpiga

-    Början, mitt, slut, karaktärer, miljö

-    Skriva saga/läsa in

-    Rita bilder

 

Film

Runt i naturen - Hemma hos en skalbagge : Nyckelpigan Pia

 

Finmotorik

Göra nyckelpigor av tomma toarullar och papper, www.skapligtenkelt.se


Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback