Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Grottans jämstäldhetsplanering Empati

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Utveckla barnens förmåga till empati, att förstå sin omgivning och andra människor och djur.

Att få barnen att hjälpa och lyssna på varandra. Att försöka förstå andras känslor. Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

Aktivitet:

Vid alla aktiviteter så jobbar vi med att barnen ska ta hänsyn och visa varandra respekt .

Man lämnar aldrig en kamrat ensam och ledsen.

Att vi som vuxna föregår med gott exempel.

Prata med barnen om hur olika känslor kan kännas.

När? Var? Hur? Varför?

Vid samlingar och vid dagliga samtal.

Att bygga fina relationer mellan varandra.

 

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter