Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

Tala, lyssna och samtala

Campus Futura Gy, Tanum · Senast uppdaterad: 15 februari 2019

Vi arbetar med den muntliga färdigheten, d.v.s, hur man talar, lyssnar och samtalar.

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Vi tränar på de delar av det centrala innehållet som har fokus på den muntliga språkfärdigheten. Hur vi talar, lyssnar och samtalar med varandra. 

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Den muntliga språkfärdigheten tränas oftast i samband med övriga delar av det centrala innehållet såsom skönlitteratur, sakprosa, språkbruk m.m. Det kan handla om samtal i liten grupp i en lärsituation. Det kan också röra sig om muntliga redovisningar individuellt eller i grupp samt förberedda kortare tal inför en lite större grupp.

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Vad: De kunskapskrav som gäller muntlig färdighet (se nedan).

Hur: Bedömningen sker kontinuerligt utifrån elevernas muntliga produktion.


Läroplanskopplingar

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.

Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback