Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

F - 6

Lag och rätt på internet

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 februari 2019

I det här ämnesområdet ska du få lära dig om lag och rätt på internet. Vi kommer att diskutera och samtala kring hur internet påverkar oss, hur vi agerar på nätet och hur lagar och regler fungerar på internet.

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • resonera kring internet och hur vi påverkas av sociala medier och internet
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott på internet
 • använda centrala begrepp på ett fungerande sätt 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet; 

 • Diskussioner i grupper och helklass, bland annat med hjälp av EPA-metoden
 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor
 • Läsa texter, samtala och svara på frågor till texter
 • Arbeta med och ta ställning till fiktiva fall
 • Se filmer som handlar om ämnet
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet

Bedömning; vad och hur.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper enligt följande:

 • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner
 • Att du på lektionerna, muntligt och skriftligt, använder dig av ord och begrepp i rätt sammanhang
 • Avslutande förhör kring stora frågor 

 

Tips på sida med material till pedagog och elev:

 


Läroplanskopplingar

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Lag och rätt i Sverige
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback