Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Anpassningar i naturen

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 15 februari 2019

Har du tänkt på att naturen är full av hemligheter? *Om du stannar upp och lyssnar på fåglarna kommer du att upptäcka något - alla fåglar sjunger olika och deras sång är ett sätt att prata med varandra. *Stora kattdjur, som lodjur och leopard, kissar på träd för att tala om för andra att de finns där - deras kissdoft kan betyda att man får gå vidare på egen risk. *Vet du hur en blomma i djupaste regnskogen kan få fjärilar och insekter att hitta den? Det och fler hemligheter kommer du att få reda på i det här arbetsområdet. Vi har vår utgångspunkt i kapitel 5 i Koll på NO, men även andra källor såsom filmer m.m. kommer att användas i undervisningen. Redovisning i grupp via keynote.

Undervisningens mål

Mål: 

när du har arbetat med det här kapitlet ska du veta:

 • hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • hur djur kan hitta föda
 • hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • vad djur gör för att locka till sig en partner
 • hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Biologisk mångfald
 • Polartrakterna
 • Barr- och lövskogar
 • Vattenmiljöer
 • Stäpp och savann
 • Regnskogar
 • Öken
 • Hur vi människor påverkar och hur vi måste skydda naturen

Bedömning

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov, men också deltagandet på lektionstid ligger till grund för bedömningen.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris - Anpassningar i naturen
Uppgifter
Uppgift 1