Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Kroppen

Ryrsjöskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 16 februari 2019

Hur kan vi känna olika smaker? Varför måste vi äta och vart tar maten vägen? Varför slår hjärtat snabbare när vi springer? Det är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i det här arbetsområdet. Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar. Du kommer också att få göra experiment som handlar om din kropp och dina sinnen.

Ord och begrepp i arbetsområdet Kroppen:

I arbetet med kroppen ska du träna på att förstå och att använda följande ord:

kroppen, hälsa, hygien, kost, motion, kroppsdelar, sinnen, smak, syn, hörsel, lukt och känsel.

Målet med arbetet är att:

 • du ska kunna benämna några kroppsdelar.
 • du ska få insikt i olika kroppsdelars funktioner och kunna berätta om detta på ett enkelt sätt.
 • du ska känna till och kunna prata om våra sinnen.
 • du får förståelse för vad kroppen behöver för att må bra (vår hälsa).
 • du ska kunna göra enkla undersökningar som du berättar om i klassen.

  Centralt innehåll (åk 1-3) som tas upp i temat:

  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  • För att du ska uppnå målen med arbetet kommer vi att:

   • läsa faktatexter om kroppen och prata om dessa.
   • göra bilder som hjälper till att lära och förstå hur kroppen och sinnena fungerar.
   • diskutera olika frågor i stor och liten grupp.
   • göra fysiska övningar, på exempelvis idrotten.
   • göra olika experiment med våra sinnen.
   • titta på filmer om kroppen.

   Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

   • att muntligt berätta om det du lärt dig.
   • att rita bilder och ev. skriva enkla faktatexter som visar sådant som du lärt dig om kroppens delar och våra sinnen.
   • att delta aktivt då vi pratar om olika frågor som rör vår hälsa.
   • att delta aktivt då vi gör undersökningar om sinnena och då vi gör olika fysiska övningar på exempelvis idrotten.

Läroplanskopplingar

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback