Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Bild, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 2

Sverige - tema i no och so

Eskilsbyskolan F-2, Härryda · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Sverige är ditt land, det landet du bor i. Men vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sverige ut? Var ligger olika platser du känner till och var bor vi? Vilka djur bor här? Vad jobbar vi med i Sverige? Vilka språk pratas här och vilka sagor har berättats? Vad vill vi veta om vårt eget land?

Syfte:

Centralt innehåll:

Vi kommer lära oss mer om:

Naturen i Sverige

Platser i Sverige och kartan

Årstidsväxlingar i Sverige, våra årstider och månader.

Viktiga samhällsfunktioner och yrken.

Sveriges historia, berättelser och sånger.

Arbetssätt/arbetsform:

Vi kommer att arbeta med:

Sverigekartan: Vi kommer se var olika platser ligger. Du kommer få träna på att hitta på kartan och Sveriges geografi på olika lekfulla sätt. 

Läsförståelse fakta om Sverige och vårt eget landskap.

Du kommer få söka fakta om vilda djur i Sverige och presentera ditt djur för klassen och arbeta med näringskedjor.

Du kommer få läsa om och rita några svenska vårblommor.

Du kommer få träna på våra årstider och månader i praktiska övningar.

Du kommer få titta på film och prata om yrken i olika delar av Sverige

Du kommer att lära dig om Sveriges natur i olika delar av landet.

Kunskapskrav och bedömning:

Hur ska det bedömas?
Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång,
både i det arbete du gör enskilt, och i grupp.

I slutet av temat kommer vi ha ett testa dina kunskaper om Sverige med en frågesport.

 


Läroplanskopplingar

söka information från olika källor och värdera dessa.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback