Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Musik Lg 5 V. 8-15

Spekerödskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Under dessa veckor ska eleverna få arbeta i grupp och förbereda ett musikframträdande/musikaktivitet inom områdena: SÅNG, DANS eller AVSLAPPNING.

Lektionsplan

- Förbereda sitt framträdande/aktivitet genom planering och övning

Syfte: 

Eleverna har själva önskat att få arbeta mer i grupper och då formar jag en uppgift efter elevernas önskemål och arbetsområden vi arbetat med tidigare under läsåret. De områden som eleverna har att välja mellan är:

Uppgiften:

SÅNG: gruppen ska tillsammans forma ett sångframträdande där eleverna ska ha en målsättning med sitt framträdande. Varför vill man göra ett framträdande?, Vad ska budskapet vara? och hur ska vårat framträdande se ut?. 

DANS: gruppen ska tillsammans forma ett dansnummer med egen koreografi där eleverna ska ha en målsättning med sitt framträdande. varför vill man göra ett framträdande?, Vad ska budskapet vara? och hur ska vårat framträdande se ut?

AVSLAPPNING: gruppen ska tillsammans forma ett avslappnings-, yoga- eller massagepass. Vad ska man göra för övningar?, vilken musik ska man använda och hur ska programmet se ut? 

Samtliga grupper ska:
- Skapa en reklamaffisch och en reklamjingel inför sitt framträdande

- Svara på frågor och göra en planering inför sitt framträdande

- Efter framträdandet ska gruppen skriva en utvärdering av sitt framträdande samt publiken ska skriva en individuell recension.

 

Vad bedöms?:

- Eleven deltar i aktiviteten

- Bedömer arbetsprocessen fram till färdig produkt samt efter arbete

 

 

Denna uppgift läggs tillgrund för betyg inför år 6 (Se kunskapskrav) 

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikframföranden.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback