Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Ute -Ugo

Regnbågen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Barnen visar intresse för djur och natur. För att barnen ska få en större insikt i detta så kommer vi tillsammans med Ute-Ugo som är en av våra sju lärvännerna att bli mer medvetna och intresserade av växter och djur och hur livet runt omkring oss påverkas av våra handlingar. Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Naturvetenskap & Teknik.

BAKRUND

Barnen visar intresse för djur och natur. För att barnen ska få en större insikt i detta så kommer vi tillsammans med Ute-Ugo som är en av våra sju lärvännerna att bli mer medvetna och intresserade av växter och djur och hur livet runt omkring oss påverkas av våra handlingar.

Alla barn tillsammans med Ute-Ugo kommer att uppleva naturen på ett lekfullt sätt genom utforskande i skogen, närområden och experimentera.

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Naturvetenskap & Teknik.

MÅl

Varje barn ska få utveckla sin förmåga att utforska naturvetenskapliga fenomen, samt utveckla en förståelse för sin roll i naturen och närområden för en hållbar utveckling.

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi går kontinuerligt på utflykt till skogen och andra utflyktsmål i närområdet. 

Vill barnen ta med naturmaterial tillbaka till förskolan är pedagogerna tillåtande till detta, så länge det inte innebär skada för miljön. Barnen kan sedan välja vad de vill göra med materialet. Pedagogerna kan även komma med förslag om vad naturmaterialet kan användas till. 

Vi tar med skräp från skogen och slänger det där det ska slängas och vi pratar med barnen om hur vi ska förhålla oss i och till naturen. Vi skräpar inte ner, vi bryter inte grenar eller stör djuren i naturen.

Vi går till skogen för att titta på småkryp. Där kan vi använda luppar som hjälpmedel. Vi uppmärksammar att löven ändrar färg och faller från träden.

Närvarande pedagoger hjälper barnen att sätta ord på upplevelser och utforskande. Vi samtalar och använder oss av begrepp som till exempel tyngdlag, rörelseenergi, friktion, densitet med mera.

Lärplattan används för att möta både naturvetenskap och teknik. Vi använder Lärplattan för att dokumentera, söka information, lära oss om djur och naturen med mera. 

 

DOKUMENTATION

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
  • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback