Skolbanken Logo
Skolbanken

Grovplanering v8, Arken (numera Bojen ht-19)

Sjögården förskola, Flen · Senast uppdaterad: 10 september 2019

Planering av aktiviteter under veckan.

Nuläge: det är sportlov då tänker vi göra roliga aktiviteter för de barn som kommer. Vi har även verksamhetsbesök på tisdag då kommer Hojos medarbetare till oss. 

Material: Ipad, högtalare, kompisböcker, målarfärg

Ansvariga: Agnes, Tanja, Amina, Haneen

Syfte: barn skulle utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Vid skapande aktivirteter utvecklar vi barnens intresse till olika konstformer, bild och utvecklar finmotorik.

Måndag: biblioteksbesök

Tisdag: filmvisning

Onsdag: disco/rörelsesånger

Torsdag: mini-röris

Fredag: orientalisk dans


Läroplanskopplingar

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback