Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Musik - Skapa år 9 Vallhamra 2019

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 18 februari 2019

Använd alla dina kunskaper i musik i eget skapande.

Uppgiften

Under några veckor framöver kommer du att arbeta skapande i musik. Du får själv välja på vilket sätt:

  • Skriv en låt med hjälp av gitarr eller piano. Ha ackord som utgångspunkt när du skriver melodi och text. Låten ska innehåll minst ett intro, en vers och en refräng. Förslag på ackordsföljder finns HÄR

  • Gör en rap med egen text och egen bakgrund. Låten måste innehålla minst ett intro, en vers och en refräng. Bakgrunden kan du göra på www.soundtrap.com Logga in med ditt google-konto och en speciell kod som du får av mig på lektionen. Bra filmer hur man ska tänka hittar du HÄR
  • Skriv en instrumental låt t ex som filmmusik eller till en reklamfilm. Du kan även skriva musik till en bild. Ha ackord som utgångspunkt när du skriver melodi. Tänk på vilken känsla du vill förmedla till den som lyssna på låten/ser reklamfilmen. Låten ska innehåll minst två olika delar.

  • Gör en låt med hjälp av www.soundtrap.com Logga in med ditt google-konto och en speciell kod som du får av mig på lektionen.
    Bestäm en genre som du känner att du har bra kunskap om och gör en låt som innehåller tre delar (t ex intro, vers o refräng).

Dokumentation och bedömning:
I uppgiften ingår att du efter varje lektion ska skriva ned dina planer, reflektioner samt en utvärdering när du är klar med din låt. Tänk på vilken funktion din låt ska ha och på vilket sätt du jobbar (t ex vilka svårighet som som du mött). Du ska skriva ner detta i ett dokument i google-drive som du själv skapar. En mall finns att hämta HÄR. Kopiera texten till ett nytt dokument. 

Du kommer även att få lyssna på en kamrats låt och ge en bedömning om den. 

Dela den sedan med marhar0505@utb.partille.se OBS viktigt att du döper dokumentet med ditt namn och musikuppgift.


Redovisning:
Du bestämmer själv på vilket sätt du ska redovisa din låt. Det kan t ex vara att spela upp den, spela in den eller på något annat sätt som du finner lämpligt. Arbetet ska vara färdigt och redovisat senast v.15


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Matriser i planeringen
Skapa år 9
Uppgifter
Inlämning skapande
Inlämning skapande
Inlämning skapande
Inlämning skapande

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback