Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Åk 8 Procent MD 3

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Förståelsen för vad procent är och att kunna räkna med procent är viktig vardagskunskap. Prisändringar, löneförhandlingar, räntesatser, sportpresentationer, solchanser m.m, är ofta angivna i procentform

 

Samband och förändring

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden

Så här kommer du att arbeta

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösningar, enskilt och i grupp
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete under lektionstid
 • Eget arbete, hemma

Jag kommer att bedöma dig utifrån

 • diskussionerna i klassen och enskilt
 • inlämningsuppgifter
 • prov

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor.
 • göra procentuella jämförelser.

Begrepp på området:

Bråkform - Tal skrivet med täljare och nämnare. Ett tal skrivet i bråkform kallas ett bråk. 
Decimalform - Tal skrivet med hjälp av siffror och ett decimaltecken. 
Procentform - Ett tal skrivet som procent
Del - En del av det hela. Det man jämför med vid procent- eller bråkräkning.
Det hela - Vid procenträkning det som motsvarar 100 %
Andel - Förhållandet mellan en del och en helhet.
Förändringsfaktor - En faktor som man kan använda för att beräkna en procentuell förändring.

 

Planering Kap 5 procent

Arbetsblad

  5:2       5:3      5:4    5:5      5:6      5:7

 

Länkarna nedan är youtubeklipp på genomgångar inom varje område. Se dessa innan du kommer till klassrummet så du har en förförståelse för vad undervisningen kommer handla om.

Grön/Blå kurs

Procent betyder hundradel

Växla mellan bråkform och decimalform

Beräkna andelen i procent.

Procentuell förändring

Förändringsfaktor

När förändringen är mer än 100%

Jämför och använd procent.

Röd Kurs

Vad är potenstal?

Upprepade förändringar

Ta ekvationer till hjälp


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback