Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Rör-Else på Blåklockan

Regnbågen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Alla barn på Blåklockan ska få möjligheten att röra på sig på ett lekfullt sätt genom utforskande i skog, närområden men även planerad rörelseglädje och dans. Rör-Else tar med oss på en resa om kroppen och den goda måltiden. Vi jobbar även med drömmen om det goda där stillhet, reflektion, beröring och rörelse ingår.

BAKGRUND

Alla barn på Blåklockan ska få uppleva glädje med att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas när barnen är i behov av rörelse. Rör-else berättar även om kostens viktiga roll för vår hälsa och vårt välbefinnande.

MÅL

Varje barn ska få utveckla en förståelse för den positiva effekten fysisk aktivitet, vila och god kost har på vår hälsa och välbefinnande, utifrån sin motoriska förmåga.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Rör-Else får barnen möjligheter fysisk aktivitet under sin vistelsetid på förskolan.

Rör-Else presenteras på samlingen. Rör-Else viskar i pedagogens öra. Rör-Else berättar att det finns roliga lekar och sånger där man får använda hela sin kropp och röra på sig.

Rör-Else tycker om att prata om kroppen och hur den fungerar, samt vad som är bra mat mindre bra mat - hur maten påverkar vår kropp. 

Rör-Else finns med vid aktiviteter inomhus och utomhus. 

Rör-Else är med på samlingen en hel vecka när Rör-Else presenteras, därefter dyker Rör-Else upp vid behov, samt vid skogsutflykter eller schemalagda dagar.

I arbetet med kroppen används digitala verktyg som projektorn.

Rör-Else är med oss i vår dagliga verksamhet så som i vilan, innan  samling och drömmen om det goda och oftast efter mellanmålet när behovet är stort av lite rörlig aktivitet.

DOKUMENTATION

Arbetet med Rör-Else dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på AvdelningsPUT, planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter