Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 2

Utflykt Växthusets fritidshem

Säteriskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Vi besöker olika närliggande lekplatser och naturområden där eleverna lär känna sin närmiljö på ett utforskande sätt och får kunskap om Allemansrätten.

Fritidshemmets uppdrag är att ge elever förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer samt kunna orientera sig i sin närmiljö.

 

Varför?

 

Innehåller vilka delar av ämnets syfte som undervisningen inriktas mot.

 

Vilka förmågor tränas?

 

Elevernas sociala kompetens tränas i den fria leken, t e x genom samarbete, turtagande, kommunikation och utveckling av självkänsla.

 

Syftestexten i skolverket, Lgr 11

 

Vad?

 

En till två eftermiddagar varje vecka går vi till ett närliggande naturområde, en lekplats eller liknande. Ibland tar vi med ett mellanmål ut eftersom eleverna får möjlighet till mer sammanhängande lek då. Eleverna får utöva elevinflytande när de röstar om vart vi ska gå på utflykt. Eleverna lär sig om växlingarna i naturen under de olika årstiderna och deras lek förändras beroende på årstid.

 

Hur?

Vi går på utflykt med barn från tre klasser i åk 3 för att goda relationer ska utvecklas.

I den fria leken uppmuntrar vi pedagoger elevernas egen fantasi och uppfinningsrikedom. Vi har alltid en styrd aktivitet vi kan erbjuda vid behov.

Genom vårt förhållningssätt under utflykten visar vi eleverna hur man ska agera i naturen enligt Allemansrätten.

 

Varje elev ska känna sig trygg i svaren på följande frågor.

 

 • Var ska jag vara?

På utflyktsmålet.

 

• Vem ska jag vara med?

Med barnen i åk 3.

 

• Vad ska jag göra?

Ha fri lek eller delta i en styrd aktivitet.

 

• Vad ska jag lära?

Social kompetens (att vara en schysst kompis som visar andra respekt och låter alla vara med).

 

• Hur ska jag göra?

Leka med de andra barnen.

 

• När ska jag göra det?

Under utflyktstiden, samma dag/dagar varje vecka. 

 

• Hur länge ska jag göra det?

Under hela utflykten.

 

• Vad ska jag göra sen?

Innelek på fritidshemmet och fruktstund strax innan överlämning till stängningsavdelningen.

 

Så här gick det?

Efter avslutat arbetsområde ska undervisningen följas upp och utvärderas. Hur har undervisningen bidragit till elevernas möjlighet att utvecklas mot målet? Hur har undervisningen tillgodosett elevernas behov? Hur har anpassningar svarat mot behovet?

Undervisningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen (s.29-32).

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback