Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

#hashtag VT-22

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Betyder yttrandefrihet att man får lov att säga vad man vill? Vilka fördelar och nackdelar finns det med sociala medier? Hur ska en riktigt bra vän vara? De här och många andra frågor kommer vi att diskutera under arbetsområdet Hashtag, med utgångspunkt i TV-serien med samma namn. Vi kommer även att gå in på källkritik.

Du kommer att ta del av en serie som heter #hashtag och diskutera innehållet med dina klasskamrater. Du kommer också att skriva en reflekterande text i form av en insändare om innehållet i filmen samt utifrån de diskussioner ni har haft. 

Du förväntas:

  • formulera dig och delta i samtal kring innehållet i serien där du ställer frågor, framför åsikter och argumenterar kring innehållet och kopplar detta till tid och orsak
  • formulera dig i skrift genom att skriva en reflekterande text där du sammanfattar innehållet i serien och resonerar kring budskap och hur det påverkas av mediet och vad det kan få för konsekvenser 

I gruppdiskussionerna kommer ni att ha olika roller att leda, delta och sammanfatta. Ni ska sedan i den reflekterade uppsatsen diskutera hur de olika rollerna påverkade er vad det bidrag till för era tolkningar av budskapet i serien.

Vi kommer även att gå in på källkritik, vad det är samt utföra några källkritiska övningar.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Svenska som andraspråk 7-9
Uppgifter
Insändare

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback