Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Veckoschema FD

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Veckoschema Förskoleklass

 

 

 

SCHEMA FD 

 

 

 

 

TID 

MÅNDAG 

TISDAG 

ONSDAG 

TORSDAG 

FREDAG 

8:15-8:30 

FD Klassrum samling 

FD Klassrum samling 

FD Klassrum samling 

FD Klassrum samling 

FD Klassrum samling 

8:30-9:30 

Arbetspass: Veckans bokstav i skrivboken  

Arbetspass NO/TEKNIK 

Årstider/ vardagsteknik 

SO 

Närområdet 

Pulsboken 

Arbetspass  

Idrott 

Rött ljus 

Passövning i par med boll/sandpåse 

Arbetspass KiVa 

Lekkompis 

9:30-10:00 

Frukt och Saga/film 

Frukt och Saga/film 

Frukt och Saga/film 

Idrott 

Dansstopp 

Frukt och Saga/film 

10:00-10:30 

Rast 

Rast 

Utflykt 

Rast 

Rast 

10:30-11:00 

Arbetspass SV språklekar 

(Bornholm)

Arbetspass  

SO

Närområdet

Utflykt 

Träna trafik 

Arbetspass MA 

Lägesord 

Arbetspass 

Värdegrund veckans ord på tavlan: måla/skriva  

11:00-11:15 

Paus 

Paus 

Utflykt 

Paus 

Paus 

11:15-11:50 

Arbetspass SV språklekar 

(Bornholm)

Arbetspass SO 

Närområdet 

Arbetspass MA Jämförelseord 

Arbetspass MA 

Lägesord 

Sångsamling i FA/rast ute 

11:50-13:10 

Lunch och Rast 

Lunch och Rast 

Lunch och Rast 

Lunch och Rast 

Lunch och Rast 

13:10-13:15 

Avslutning 

Avslutning 

Avslutning 

Avslutning 

Avslutning 

13:15-13:45 

Rast inne/ute 

Rast inne/ute 

Rast inne/ute 

Rast inne/ute 

Rast inne/ute 

13:45-17:30

Fritids

Fritids

Fritids

Fritids

Fritids

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Pedagogiskt underlag