Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

De abrahamitiska religionerna- Judendomen, kristendomen och islam

Mariaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Judendomen, kristendomen och islam Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Arbetsområdet syftar till att ge kunskap om judendomen, kristendomen och islam med fokus på likheter och skillnader.

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att eleven utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Eleverna ska lära sig om hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

   

  Arbetssätt och undervisning

  Lärarledda genomgångar

  Film

  läroboken

  Fokus på likheter och skillnader

  Diskussion i grupp och i klassen

   

  Tidsram

  Arbetsområdet omfattar perioden v 12-22

   

  Bedömning

  Klassdiskussioner: jämförelse mellan olika religionerna 

  Prov: v.17

  Redovisning av fördjupningsuppgiften: v. 21


  Läroplanskopplingar

  analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

  Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

  Huvuddragen i världsreligionernas historia.

  Matriser i planeringen
  Utdrag ur kunskapskraven för religion åk 9
  Uppgifter
  Genomgång: Judendomen, Kristendomen och Islam

  Hjälp och support

  Academy

  FAQ

  Ge oss feedback