Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 1

Svenska Förskoleklass

Knutby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 september 2019

I Förskoleklassen kommer vi att öva och arbeta med att skriva, läsa och samtala.

Kursplanens syfte

 • Du ska få ett intresse för bokstäverna och det skrivna språket. 
 • Du ska lära dig bokstavsjuden och hur man ljudar korta ord. 
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Du ska bli bättre på att samtala i grupp.

 

Undervisning/Arbetssätt

 • Varje vecka kommer vi att jobba med "Veckans bokstav". Eleven tränar både på hur en bokstav ser ut, vad den har för ljud, vad den heter och att lyssna till att hitta den i olika ord m m.
 • Vi kommer i klassrummet ha mycket högläsning, både av skönlitterära böcker och av faktaböcker. 
 • Eleverna kommer att få delta i Boksamtal, där vi tillsammans diskuterar böcker, gissar handling, gissar fortsättning, målar bilder till boken, diskuterar svåra ord/begrepp och slutligen sammanfattar det vi läst. 
 •  Varje vecka kommer eleven få en läsläxa anpassad efter sin egen förmåga.

 

Du ska utveckla din förmåga att: 

TALA/LYSSNA

 • uttala enskilda bokstavsljud och koppla till motsvarande bokstav. 
 • berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt dig. 
 • förstå instruktioner och utföra dem.
 • återberätta något du har lyssnat på och vara delaktig i diskussioner.

LÄSA

 • känna igen bokstäverna och koppla till rätt bokstavsljud.
 • läsa enkla ordbilder t ex jag, du, kan, och, en, ett, men, har, är, inte osv. 
 • läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.

SKRIVA

 • skriva stora och små bokstäver (versaler och gemener).
 • använda stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.
 • skriva enkla texter till bilder.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Hitta språket - Skolverkets kartläggning i förskoleklass
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter