Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

LPP Matematik för förskoleklass

Ryrsjöskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Eleverna får grundläggande kunskaper i matematik genom att arbeta med konkret material, praktiskt arbete och genom gemensamma diskussioner på ett roligt och lustfyllt sätt.


Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att utveckla elevernas förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp.
Undervisningen ska stimulera intresse för matematik.
Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om matematik och dess användning i vardagen.


Centralt innehåll
Eleven ska förstå samband mellan antal och siffra.
Eleven arbetar med tal, hur de kan delas upp samt hur de kan användas för att ange antal och ordning.
Eleverna arbetar med enkla mönster.
Eleven blir medveten om hur vanliga matematiska begrepp används.
Eleverna arbetar med matematisk formulering utifrån vardagliga situationer.


Arbetsmetoder
Eleverna arbetar med konkret materiel för att förstå sambandet mellan siffra, antal samt uppdelning av tal.
När tillfälle i vardagen ges sker diskussioner kring ordningsföljd till exempel när eleverna ställer sig i led, sätter sig i samling, vid diskussioner om veckodagar.
Eleverna får skapa egna mönster, t ex med pärlplatta, kaplastavar, legobitar.
Pedagogen använder medvetet de vanligaste matematiska begreppen och har praktiska övningar kring dessa.
Pedagogerna formulerar vardagliga problem tillsammans med eleverna och visar hur det dokumenteras på tavlan.

Undervisningsmål
Eleverna är säkra på att koppla siffra och antal 0-10. 
Eleverna är säkra på ordningstalen 1-10.
Eleverna vet hur de vanligaste matematiska begreppen används, fler, färre, lika många, mindre än, större än, hälften, dubbelt. 
Eleverna kan fortsätta ett givet enkelt mönster.
Eleverna är medvetna om att man kan formulera och skriva matematiska problem.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter