Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Ljud och ljus åk 6B

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

I det här arbetsområdet kommer vi att prata om ljud och ljus. Vi kommer att lära oss om vad ljud och ljus är, dess egenskaper samt hur det sprids.

Vi kommer att använda "boken om fysik och kemi" s.108-139. Vi kommer att ha genomgångar, laborationer och avslutar med ett skriftligt prov.

Veckoplanering:

v.6-7

Vad är ljud, höga låga toner, starkt och svagt ljud. S. 108-113.

Hur ljudet förs vidare, hur uppfattar örat ljud. 114-123

v.9-10

Ljuskällor, hur ljuset rör sig, 124-128

Ögat och synen, linser 130-133

Färger, ljus vi inte ser. 134-139
Repetition 

v. 11 Prov och laborationer

 

viktiga begrepp:

Höga och låga toner, svängning, frekvens, hertz, svaga och starka ljud, decibel, eko, trumhinna, hörselnerv, radiovågor, ljuskälla, reflektion, brännpunkt, konkav, konvex, brytning, lins, synnerv, våglängd, UV-strålning, infraröd strålning. 


Läroplanskopplingar

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter