Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7

Träningslära med träning mot eget mål år 7 2022

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Hur mycket vi tränar och varför varierar från person till person. I denna kurs får du testa att utveckla din egen träning och reflektera kring detta efter träningsperioden.

En kurs om träningslära som innehåller både praktiska och teoretiska moment. Du väljer själv vilka moment du vill träna på och utveckla som sedan testas och utvärderas tillsammans med några övergripande frågor. Vi kommer att blanda teori och praktik på lektionerna, se planeringen. Du kommer att följa din process i en träningsdagbok som ska lämnas in till din lärare med en utvärdering.

Innehåll:

V. 12

 • Tisdag - Introduktion av uppgift och föreläsning (Teori inget ombyte)
 • Onsdag - Olika fystester (9st totalt)
 • Fredag - Föreläsning tabata pass/cirkelfys (träna din övning kort)

V. 13

 • Tisdag - Föreläsning. Koordinationsövningar + träna övning
 • Onsdag - Föreläsning. Styrka, muskler + boxpass (7BA)/Styrkestationer och gym (7CD)
 • Fredag - Föreläsning. Styrka, muskler + boxpass (7CD) /Styrkestationer och gym (7AB)

V. 14

 • Tisdag Bollsport (träna övning 5 min)
 • Onsdag Bollsport (träna övning 5 min)
 • Fredag Bollsport (träna övning 5 min)

V. 15

 • Tisdag - skriva analys
 • Onsdag Skriva analys och göra fystest för att se utvecklingen
 • Fredag  15/4 sista inlämning träningsdagbok

 

Om du vill jobba med de olika testerna hemma:

Skyttellöpning https://www.youtube.com/watch?v=RAuE5Uwu_T8

5 steg utan ansats https://www.youtube.com/watch?v=hHbetX7kiQw

Kast med lyra https://www.youtube.com/watch?v=DljBegmoTJQ

Höjning av överkroppen https://www.youtube.com/watch?v=s_7nY5BG18Y

Armpress https://www.youtube.com/watch?v=AoWjzfgwle8

Kroppens rörlighet https://www.youtube.com/watch?v=kcQm50XcKu4

 

 


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
Uppgifter
Begreppsordlista
Helhetshälsa
Träningsdagbok digitalt
Träningslära PP