Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Skrivprojekt - Monstret

Kullingsbergsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi ska arbeta med ett skrivprojekt som heter "Monstret". Du kommer då att utveckla din skrivförmåga genom att bygga en roman som består av flera kapitel. Du kommer träna på att skriva olika typer av texter, att bearbeta innehållet och skapa en roman med en röd tråd.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skriva berättande texter på dator,

 • hålla en röd tråd i ditt skrivande,

 • bearbeta din text till en ökad tydlighet efter respons, 

 • följa en beskrivning,

 • skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm,

 • stava samt att använda vanliga skrivregler.

Undervisning:

 • Du kommer att få skriva en roman som heter "Monstret". Varje kapitel har en tydlig instruktion (skriftlig och muntlig) vad kapitlet ska innehålla och hur man kan tänka.

 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra miljö- och personbeskrivningar och skriva dialoger.

 • Du arbetar på dator- får feedback av lärare och bearbetar dina kapitel.

Bedömning:

 • Du tar ansvar för ditt arbete och ser till att det blir klart i tid,

 • Du kan skriva berättande texter med fungerande struktur, innehåll och skrivregler,

 • Du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande,

 • Du kan ta respons och bearbeta den egna texten,

 • Du kan följa en beskrivning,

 • Du kan skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev, faktatext m.fl.Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Monstret - berättelse

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback