Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

TEXTILSLÖJD åk 7

Pilevallskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Textilslöjd åk 7 klädsömnad

Syfte:

Undervisningen ska ge erfarenhet, kunskap och förståelse för ämnet. Detta innebär att du ska kunna förstå och kunna utföra olika arbetsmoment, ha kännedom om olika slöjdtekniker, kunna hantera olika redskap, kunna göra skisser och kunna planera ett slöjdarbete som du sedan kan slutföra till ett färdigt slöjdalster. Du ska också kunna beskriva och utvärdera ditt arbete.

Konkreta mål:

* Kunna göra en skiss / designa ett plagg

* Ta kroppsmått

* Rita av mönster och ev. göra ändringar på mönstret

* Välja lämpligt tyg

* Lägga ut mönstret på tyget i rätt tygriktning

* Tillklippning med ev. sömsmån

* Följa en arbetsbeskrivning

* Sy ihop plagget

* Prova plagget och göra ev. ändringar

* Stryka

Kopplingar till läroplanen:

* Slöjdens material och hantverkstekniker:

Textilt material,

Handredskap och redskap och maskiner, hur de benämns och används på ett ändamålsenligt sätt

Två- och tredimensionella skisser, modeller,mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och följas

* Slöjdens arbetsprocesser:

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och utvärdering. Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

* Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

Egen formgivning. Mode och trender


Bedömning:
Följande bedöms enligt läroplanens kunskapsmatriser:

* Skisser, loggbok och färdig produkt

* Observationer under arbetets gång

* Skriftlig redovisning 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Större delen av terminen.

Språkmål:
Bredda förrådet av slöjdspecifika begrepp.

Digitala aktiviteter
Kunna leta efter modeller och mönster på internet.

SSA-mål
Design och konstruktion.

Begreppslista:
Stadkant, traskant, sömsmån, rätsida, avigsida, mönsterdelar, trådriktning, tygledd, krympmån, grensöm, linning, fåll, insnitt, manschett, vliseline, isärpressning, rynkband o.s.v.
och även se språkmål.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skriv vilket område som ska bedömas
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback