Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Språk och kommunikation

Skärhamns förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 5 juli 2023

Stärka barnens kommunikativa och språkliga förmåga

 

 

Aktiviteter , Vad...?

  • uppmuntra talet och berättande i alla dess former utifrån barnens förmågor.
  • arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
  • arbeta aktivt med ett ”kommunikativt” förhållningssätt under hela barnets dag.
  • läsa böcker
  • sjunga, rim och ramsor
  • väggdokumentation för dagligt samtal.
  • benämna allt som sker under barnets dag.
  • erbjuda barnet inflytande och delaktighet under dagen, utifrån förmåga och intresse.

Hur...? Förhållningssätt...

- Pedagogen fångar samtalet och berättande i vardagsaktiviteterna för både grupp och individ och tillför medvetet nytt stoff som utifrån barnets behov utvecklar dess förmåga att samtala, berätta, lyssna i bok och bildsamtal.

- Pedagogen fångar kommunikationen hos både grupp och individ i vardagsaktiviteterna och tillför medvetet nytt stoff så att barnet bearbetar sitt språk och sin kommunikativa förmåga.

- Pedagogen skapar tillsammans med barnen ett varierat utbud av material och aktiviteter som ger möjlighet för barnet att utforska språk och kommunikation på sitt eget sätt. Pedagogen tillför medvetet nytt stoff utifrån barnets behov som ger stimulans för utveckling i vardagen.

 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback