Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Läsprojekt: En oväntad vänskap!

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 september 2019

En oväntad vänskap är en sann historia som handlar om Philippe, som är en rik och framgångsrik affärsman. Men en dag råkar han ut för en olycka som förändrar hans liv för alltid. Han blir förlamad, hamnar i rullstol, och tappar tron på livet.

Hela klassen ska läsa En oväntad vänskap, och följa en gemensam veckoplanering. Vi börjar med projektet i v.40.

Ni blir tilldelade en bok utifrån er läsförmåga. Böckerna lämnas tillbaka när projektet avslutas.

Boken finns i tre versioner:

  1. Original
  2. Lättläst
  3. Ännu enklare text

 

Vi kommer att behandla bokens innehåll på olika vis. Ibland besvarar ni frågor självständigt medan andra gånger i grupp. Vi ska även diskutera olika etiska dilemman i samband med läsningen. Läsprojektet avslutas med succéfilmen! 

 

Viktigt att ha i åtanke är att följa planeringen för ett givande resultat. Ni bedöms skriftligt och muntligt. 

 

Jag önskar er trevliga lässtunder! :) 

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgifter till kapitel 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback