Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Tema RÄTTVISA

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Vi kommer att arbeta med begreppet RÄTTVISA och utifrån det skriva texter, läsa texter samt genomföra en muntlig redogörelse.

Syfte

Arbetet syftar till att utveckla följande förmågor:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll
För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare,

Kunskapskrav
Efter arbetsområdets slut ska du visa:

  • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

  • Dessutom kan eleven förbereda enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

  • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

Arbetssätt

Genomgångar, läsa texter gemensamt och enskilt, skriva texter gemensamt och enskilt, debattera, ta ställning till påståenden gällande rättvisa, förbereda en muntlig redogörelse.

Bedömning

- Faktatexter

- Muntlig redogörelse

- Samtal/debatt


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback