Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Kapitel 4 - Bråk år 7 - Vt 21

Vasaskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 13 oktober 2023

Under veckorna 6- 11 kommer vi att arbeta med bråk . Vi kommer att jämföra, förlänga och förkorta olika bråk samt addera, subtrahera bråk.

Syfte och mål

Syfte i grundkursen: 

  • veta vad ett bråk är
  • skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
  • jämföra storleken på olika bråk
  • räkna ut en viss del av ett antal
  • förkorta och förlänga bråk
  • addera, subtrahera bråk 
  • skriva bråk som decimaltal

Syfte i fördjupningen:

  • tillämpa bråk i volym och vikt
  • bråk och förhållande/ proportioner
  • problemlösning och bråk

Undervisningens innehåll

Arbetssätt: 

Vi kommer att starta lektionen med en kort genomgång/ 2-3 text uppgifter. Därefter är det ditt ansvar att göra klar dina uppgifter. Vårat arbetssätt kommer att varieras från lektion till lektion, vissa lektioner jobbar vi en och en , par eller i grupp. Jag kommer att lägga en planering för varje område i Teams, samt bildspelet(genomgångarna).Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt. Första lektion i veckan kommer vi att jobba med taluppfattning, oavsett vilket område jobbar vi med. Syfte med detta är att förstärka och förbättra dina kunskaper och färdigheter i tal och talanvändning. 
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation

 

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta i kapp hemma. 

 

Begrepp/Matte-ord

bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, förkorta, förenkling, förlänga, del av, andel, decimalform

Planering

v. 6 Del av hel, Mer än en hel, Del av ett antal, beräkna delen.

v.7  Olika bråk, jämföra bråk, Förlänga och förkorta, avstämning/test

v.8 Addera och subtrahera bråk. Tal i bråkform och i decimalform 

v.10  Fördjupning eller repetition 

v.11  Prov 7C måndag 15/3

        Prov 7d onsdag 17/3

 

.

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:

·       hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp

·       hur du arbetar med dina uppgifter

·       Avstämning samt prov

Efter 2-3 veckor (ca v.8) kommer du att få muntlig eller skriftlig feedback på ditt arbete så att du vet vad du behöver träna mer på. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen
Kapitel 5 - Bråk , år 7 vt 19
Uppgifter
Arbetsblad

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback