Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Debattartiklar - Klimatförändringar

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Lär dig om hur man skriver en debattartikel och skriv sedan din egen. Läs en skölitterär bok och redovisa den skriftligt. Lära dig om källkritik, källhänvisning och referatmarkörer. Vi jobbar med debattartikeln på måndagar och onsdagar. På fredagar läser ni era skönlitterära böcker ca 30 min och skriver sedan enligt anvisningar. Deadline för båda uppgifterna fredag v 15, dvs sista fredagen innan lovet.

I

INNEHÅLL:

 

I svenskan kommer vi att arbeta med texttypen debattartikel på måndagar och tisdagar. På torsdagar kommer vi att ha lässtund på Er valfria skönlitterära bok, och skriva sammanfattning utav det lästa. Debattartikeln skall vara kopplad utifrån ämnet klimatförändringar. Vi kommer även att gå igenom källhänvisning och referatmarkörer då detta ligger till grund i en debattartikel.

 

BEDÖMNING:

·      Enskild skriftlig bedömningsuppgift där du skall skriva en egen debattartikel.

 

·      Muntliga gruppsamtal utifrån givna debattämnen.

 

SYFTE;

 

v  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

v  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

v  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

v  urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

v  söka information från olika källor och värdera dessa

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömning av debattartikel
Muntlig bedömning - debattera
Uppgifter
ENSKILD BEDÖMNINGSUPPGIFT - DEBATTARTIKEL KLIMATHOTET
PowerPoint - källhänvisning
MUNTLIG DEBATT I GRUPP