Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

3

Prima matematik kap 7

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 27 mars 2019

Här får du träna på tal i bråkform, äldre måttenheter från matematikens historia, skriva datum på olika sätt, multiplikation och division i ett utvidgat talområde och att välja räknesätt.

Syfte/mål

Centralt innehåll

Lärande/undervisning

Du kommer att få träna dina förmågor genom att:

 • arbeta med tal i bråkform praktiskt och teoretiskt
 • diskutera vara delaktig i genomgångar om äldre måttenheter  samt prova att räkna uppgifter med aln, fot, tum, tjog, dussin och gross
 • prova på att skriva datum på olika sätt
 • arbeta med multiplikation och division i ett utvidgat talområde
 • välja räknesätt

Du kommer att få träna på att ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö på följande sätt:

 • välja en bra arbetsplats för mig när tillfälle ges
 • att ha arbetsmaterial som tillhör uppgifterna
 • om du behöver hjälp, fråga en kompis, sätt upp din knapp och ta en annan uppgift så länge
 • att använda digitala hjälpmedel
 • använda din tid under lektionerna
 • lita på din egen förmåga att lösa dina uppgifter

Bedömning

Se matris


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matriser i planeringen
Prima kap 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback