Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild

·

Årskurs:

6

Text och bild

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Skapa en text där ord och bild samspelar.

Syfte: Tolka ordspråk i text och bild

I svenskan och bilden kommer vi att arbeta med ordspråk och prata om deras betydelse. Vi tränar på att tolka äldre ordspråk i både text och bild och sätta in det i en modern situation. 

Arbetssätt:

 • På svenskalektionerna kommer vi att diskutera ordspråkens betydelse i mindre grupper
 • Du väljer ett ordspråk som du vill arbeta med
 • Du skriver en kortare berättelse som kommer att sluta med ett ordspråk 
 • På bilden kommer vi att prata om hur man kan tolka och illustrera ordspråket i bild. Monika kommer även att gå igenom de tekniker vi kommer arbeta med, torrpastell, foto samt digitalt fotomontage.

Uppgift:

 • Välj ordspråk
 • Skriv en kort text, högst tre till fyra meningar, där du sätter in ordspråket i ett vardagligt sammanhang.
 • Planera hur du ska illustrera din text. Skissa på tunt papper. Du ska ha med en fantasifigur och dig själv i bilden.
 • På bildlektionen kommer du att arbeta med torrpastell och fotomontage och på så sätt tolka och illustrera ordspråket.
 • Skriftlig utvärdering i bild. Till ditt arbete ska du på Google drive i bildmappen skriva en utvärdering.
 1. Beskriv hur du tänkte när du utformade ditt fotomontage? Hur förstärker bilden din text?
 2. Vad blev du nöjd med och varför?
 3. Vad kunde ha blivit bättre och varför?

Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.

Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Bild
Svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback