Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Tärnan räddar havet!

Förskolan Lägerhöjden, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 12 april 2019

Tärnan vill hjälpa att rädda Östersjön och lära sig hur vi ska behandla våra hav! 2,5-5 år

Varför?
Varför har vi valt detta område att undervisa kring? (Utgångspunkt)

Vi har valt detta projekt då vi ofta pratar om djur och natur på Tärnan, vi tycker att det passar bra att prata om Havet och i detta fall blir det Östersjön eftersom Vaxholm är en så fin skärgårdskommun i Östersjön. Vi tänker också att detta passar bra då vi ska arbeta just med Havet under grön flagg denna vår.

Vad?
(Förståelse för, Fakta, Färdighet och Förtrogenhet)

Vad vill vi att barnen ska lära sig? (Lärobjekt)

Vi vill att barnen ska lära sig att respektera och värna om vårt hav, livet i havet och att detta är bara till låns av oss som lever här på jorden just nu. Detta ska vi lära tillsammans på ett roligt och lustfyllt sätt!

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill tillsammans med barnen upptäcka vad det finns för liv i Östersjön, vad som är farligt för vattnet, samt göra olika vatten experiment. Hur påverkar allt skräp som människan slänger vattnet?

Hur? (Kan specificeras i särskild planeringsmall)
Hur ska undervisningsstunderna se ut? 

Vi kommer att göra vatten experiment tillsammans med barnen, plocka skräp i Vaxholm, se om det kommer nytt skräp veckan efter vi plockat en gång. Vi kommer tillsammans utforska fiskar i Östersjön, ta reda på fakta med hjälp av våra digitala verktyg, vi kommer även att arbeta med bild och form för att tillverka fiskar och annat från havet.

När? Var? Vem/Vilka?
När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Var ska vi vara? (Ute, inne, lokal) Vi kommer att hålla till på Tärnan, på biblioteket och ute i Vaxholm för att undersöka havet.
Vilka barn och pedagoger deltar? Hela Tärnan deltar, på fredagar pausar vi, därför att det finns många barn som är hemma. Vi vill inte att dessa missar något.

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi?

Vi kommer att dokumentera tillsammans och enskilt med barnen med våra digitala verktyg.

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Vi kommer att reflektera i samlingar och med hjälp av fyrspaltare.

Hur ofta/med vilken frekvens?

När temat startat, varannan vecka.

När ska det ske?

Vem ansvarar? Tärnan personal.

 

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga?
Förslag: 'Revisit' - gå tillbaka till inläggen på lärloggar för individ och grupp i Unikum och titta på bilder och läs texter på/om vad ni gjort. Titta på barnens alster på väggen. Ställ öppna frågor till barnen tex om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något?

Hur dokumenterar vi utvärderingen?

 


Läroplanskopplingar

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback