Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Teknik år7 - Skissa och rita

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi jobbar med skisser och ritningar.

Undervisningen

I undervisning kommer du att lära dig om vad skisser och ritning är, samt vad de används till. 

I undervisningen kommer vi att teoretiskt och praktiskt prata om och testa på att skissa och rita. 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor genom olika inlämningar och uppgifter. 

Följande kommer att bedömas: se matris!


Läroplanskopplingar

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Teknik Almåsskolan 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback