Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Etik och Moral

Årstadalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Vi kommer arbeta med etik och moral

Mål

Du ska,

  • Du ska kunna visa att du kan diskutera i klassen eller i mindre grupper.
  • Du ska kunna ta ställning för en sak som du kanske egentligen inte tycker är rätt och berätta vad som är bra med den.

  • Kunna resonera och argumentera över dina ställningstaganden

 

Undervisning

Du kommer att få,

  • se på filmer
  • göra olika övningar som hör till området, bland annat fyrhörnsövningar
  • resonera kring etiska och moraliska dilemman
  • träna på begrepp som är aktuella inom området

 

Bedömning

Jag kommer i de samtal vi för, i den faktatext du skriver och genom ett de muntliga diskussioner vi har i klassrummet bedöma

  • din förmåga att använda etiska begrepp
  • din förmåga att reflektera och prata om etik och moral.
  • din förmåga att söka information om etik och moral

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter