Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Organisk kemi (v.34-39)

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Varför blir det svart i stekpannan då vi steker köttbullar? Vad är ett fossilt bränsle och vad använder vi det till? Organisk kemi är kolets kemi. Alla levande organismer innehåller kol. Vi ska bland annat lära oss om kolatomer, kolväten och kolets kretslopp.

Grundbok: Kemi spektrum kap.7 (finns som text och ljudfiler)

I classroom hittar du:

- checklista

- Quizlet (begreppskort)

- Filmlänkar

- Faktatexten + länkar till ljudfiler

- Övningsuppgifter/ inlämningsuppgifter

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du bland annat kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Undervisningen i kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information , kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 
 • Genomföra systematiska undersökningar
 
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 
 • Att kemisk beteckning för kol är C.

 

 • De 10 första kolvätena i metanserien

 

 • Kolets kretslopp

 

 • Skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening

 

 • Att kolatomer har fyra bindningar

 

 • Kolets olika former och vilka former rent kol förekommer i i naturen

 

 • Hur raffinering av råolja går till och vilka produkter som framställs i ett raffinaderi

 

 • Känna till enkel-, dubbel- och trippelbindning

 

 • Hur alkoholer bildas, deras egenskaper och användningsområden

 
 •  Genomgångar

 

 • se och diskutera filmer

 

 • övningsuppgifter

 

 • laboration

 

 

 • Inlämning av uppgifter i classroom
 • Begreppstest
 • Muntliga diskussioner
 • Aktivt deltagande på lektionerna
 • Laboration
 • Laborationsrapport
 • Prov v.39

Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Introduktion organisk kemi

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback