Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Favorit matematik 4B - Kapitel 1

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 mars 2022

Under 10 matematiklektioner ska du arbeta med bråkräkning. Du ska lära mer om ord och begrepp inom området samt hur du subtraherar och adderar liknämniga bråk där det ena eller båda termerna är i blandad form.

Vad vi ska lära oss. 

 • Att skriva och räkna bråktal
 • Repetera ord och begrepp inom ämnet
 • Repetera addition och subtraktion av liknämniga bråktal
 • Hur skriva tal i blandad form
 • Addition och subtraktion av liknämniga tal i bråkform, där den ena eller båda termerna är tal i blandad form
 • Hur man räknar ut en del av ett heltal
 • Ta ut delar av positiva heltal där täljaren är större än ett
 • Öva på att addera och subtrahera bråk och tal i blandad form med samma nämnare

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom gemensamma genomgångar
 • Genom laborativa övningar
 • Genom samtal i grupp
 • Genom att färdighetsträna i din matematikbok

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur väl du använder dig av matematiska begrepp
 • Hur du för ett resonemang kring de uppgifter du utför
 • Hur du arbetar utifrån givna instruktioner
 • Hur du förstår övningarna du arbetar med
 • Hur du löser enklare problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet

Hur du får visa vad du kan:

 • Att vara aktiv på genomgångar
 • Att ställa relevanta frågor
 • Att arbeta med uppgifterna i din matematikbok
 • Att uttrycka sig muntligt och skriftligt

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Räkna med bråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback