Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Sagor och myter

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Mänsklighetens äldsta litteraturform. Inte bara för barn utan som underhållning och livskunskap för alla åldrar. Sagorna har fyllt och fyller fortfarande en viktig funktion för människor i alla kulturer och denna genre ska vi nu titta lite närmare på.

Vi ska läsa sagor och myter. Ni ska lära er att känna igen en saga och förstå skillnaden mellan en folksaga och en konstsaga. Kanske kommer ni också lära er att avslöja en och annan myt.

Till planeringen hör två skrivuppgifter: Ni ska själva författa en saga och ni si ska också skriva en kort vetenskaplig text om sagan som genre där ni undersöker en frågeställning som besvaras i en slutledning. 


Läroplanskopplingar

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

Matriser i planeringen
FEL MATRIS
Sagor och myter RÄTT MATRIS
matris för enkelt PM
Uppgifter
sagor och myter