Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 27 september 2019

I detta arbete kommer vi att lära oss om olika myter, berättelser om hur världen skapades. Hur tänkte man i olika delar av världen att jorden och människorna skapades? Hur tänkte vi här i norden för länge sedan? Vi kommer också att lära oss om de nordiska gudarna samt vilka gudar som fanns i antiken. Under det här arbetet tittar vi även på hur faktatexter kan se ut, hur man skriver enkla faktatexter utifrån stödord och tankekartor

Nordisk och antik mytologi

 Du skall lära dig om:

 • gudar och hjältar inom mytologierna. 
 • berättelser om dem och hur man kan se på dessa berättelser idag. 
 • lära dig kopplingen mellan de nordiska gudarna och veckodagarnas namn.
 • hur spår från mytologierna kan ses idag.

Du skall lära dig om dessa saker genom att: 

 • se på filmer.
 • lyssna på berättelser
 • lyssna på genomgångar
 • läsa
 • måla
 • skriva
 • återberätta

 

Du skall visa dessa saker genom att:

 • Delta aktivt på lektionerna.

 • Visa vad du har lärt dig genom det du skriver, ritar och återberättar.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback