Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01b, MATMAT01c

Ma1bc VT192: Taluppfattning och aritmetik

Vuxenutbildning KV, Karlskoga Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 25 mars 2019

Matematik 1bc är på halvfart vilket betyder att du ska studera 20 h per veckan. Det innebär att det blir en intensiv period och kräver mycket av dig som elev dvs att ta eget ansvar för ditt eget lärande. Innehållet för de kommande två veckorna handlar om taluppfattning och aritmetik. Du finner alla delar här nedan med klickbara länkar till videoklipp samt vilka sidor som du hittar teori och uppgifter i din bok. Under lektionstid kommer vi gå igenom det mesta men du skapar en förförståelse genom att titta på klippen, läsa teorin och räkna. Längre ner på sidan finns även vilket centralt innehåll som behandlas och vilka delar ur kunskapskraven som bedöms inom detta delområde.

Vecka 13: 
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
  • Studiepass kl 08:00-11:00
   
Vecka 14:   
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
  • Studiepass kl 08:00-11:00
  • Examination 1, kl 12:15-15:00

Läroplanskopplingar

Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet.

Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former, inklusive potenser med reella exponenter samt strategier för användning av digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digtiala verktyg och programmering

Matriser i planeringen
Summativ matris för gymnasieskolan i matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback