Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Procent matte direkt borgen

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 19 mars 2019

Här skall du får arbeta med begreppet procent. Du får användning av dina kunskaper om bråk när du nu till exempel b.la skall uttrycka hälften som procent.

 Matematik/procent

När vi är är färdiga med det här arbetsområdet skall du kunna:

  • Att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%.
  • Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
  • Dela upp det hela, 100% i olika procentsatser
  • Veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex två halsdukar och tre mössor. 

Hur skall vi göra?

Vi ska ha gemensamma genomgångar och arbeta med kapitel 8 i Matteborgen 5b. 

Procent och diagram kommer återkomma både i geografin och samhällskunskapen. 

 

  

När ?

Vt-2019

Varför ska vi göra det här?

I kursplanen för matematik kan man läsa att eleven skall kunna punkterna nedan. 

Bedömning.

Vi bedömer elevens kunskaper med hjälp av elevens resultat på diagnosen och hur eleven deltar under genomgångar och hur eleven resonerar och diskuterar vid problemlösning i mindre grup.  


Läroplanskopplingar

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback