Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Från frö till planta - odlingsprojekt på Gåvan

Föräldrakooperativet Gåvan i Mörsil, Åre · Senast uppdaterad: 1 april 2019

Vi vill utveckla barns förståelse för odling och naturen samt stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. Vi vill skapa möjligheter för barnen att se hur växter/grönsaker växer, hur processen från frö till planta/grönsak ser ut och vad ett frö behöver för att växa. Vi vill använda alla våra sinnen I vårt utforskande och lukta, smaka och känna på det vi odlar i nära samarbete med vårt egna kök där vi hämtar våra fröer.

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Utifrån barnens intresse och en önskan att lära oss mer om vad vi äter kommer vi att arbeta med naturvetenskap för att öka deras intresse och förståelse inom fokusområde. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under arbetets gång
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

Hur? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 • Barnen ges möjlighet att dela med sig av tankar/åsikter i gruppen under våra morgonmöten.
 • Barnen ges möjlighet att tillverka "krukor" plantera olika frön, grönsaker, kärnor och bönor. Hur gör vi? Var kommer de ifrån? Vad behöver de för att växa med mera. Vad kan man plantera?  
 • Vi observerar och barnen får möjlighet att vara med om hela processen. 
 • Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen om vad som händer i krukorna med fröna. Vilka frågor och funderingar uppkommer? Vi undersöker och besvarar dessa tillsammans.
 • Vi använder alla våra sinnen och smakar, luktar och känner på det vi odlar samt tillreder egen ketchup och annat som kan serveras till våra måltider.

 

Vad? Hur väcker vi barnens nyfikenhet? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de?

 • Odling tillsammans med barnen innebär att de är aktiv i alla moment från frö till planta
 • Att få se kärnor eller frön gro är spännande för barnen, att få ansvaret att sköta om en planta är utvecklande och att barnet lär sig om naturen är viktigt.
 • Att få del av processen hur maten kommer till bordet och att vi själva kan producera sådant som är hälsosamt 

 

 

 


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback