Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Sex och samlevnad vt -19 år 8

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 21 mars 2019

Sex och samlevnad

Målen med undervisningan är att:

 

- Utveckla kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion

- Utveckla kunskap om pubertetens inverkan på individen

- Utveckla förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter

- Utveckla förmågan att aktivt delta i samtal och diskussioner

 

 

Undervisning

-Läsa om kroppens utveckling vid puberteten, könsorganen och sexualkunskap 

-Lära in och repetera de olika organens delar

-Sätta dig in i metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk­domar och oönskade graviditeter.

-graviditet,förlossning

-jämställdhet

-Söka information via faktabroschyr, litteratur och Internet.

-Besök av socialpedagogen som pratar om sexuella övergrepp

 under en lektion

Bedömning

 

Du bedöms på följande sätt:

 

-delta aktivt vid genomgångar, i diskussioner och i era grupper - bidra med egna åsikter samt respektera andras åsikter

- Muntliga redovisningar av era diskussioner och slutsatser

-skriftligt kunskapstest


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter