Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Från frö till frö

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 22 mars 2019

Inom detta tema får vi följa hela växtens livscykel, från frö till frö. Förvandlingen från frö till planta, vad växten behöver och hur nya frön bildas.

Planering för arbetsområde....

Vi kommer under våren att jobba med NTA- lådan och följa fröets väg från ett frö till en planta och till nytt frö. Eleverna kommer att få utföra enkla observationer och experiment och jämföra sina växter. Vi kommer även att lära oss fakta om frön, plantering, gallring, pollinering, bin, blommans olika delar och skörd. 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla

ditt intresse för naturvetenskap,  din förståelse för vad ett frö och planta behöver för att växa, din förmåga att med hjälp av förstoringsglas granska bin, frön och blommor och se hur de ser ut i närbild.

Bedömning

  • Vi kommer att bedöma hur aktivt du deltar i de olika momenten såsom genomgångar, experiment, praktiska moment och dokumentationer.
  • Vi kommer att dokumentera hela temat med foton som vi senare sammanställer till varsin bok med enkel fakta om temat.

Undervisning

Varje nytt uppdrag i "Från frö till frö" följer en tydlig struktur: Eleverna får arbeta praktiskt med materiel ur NTA-lådan och lösa olika uppdrag.  ( bl.a fröexperiment, sådd, pollinering, skörd, studera bin)  Innan varje uppdrag är det genomgång av vad som kan vara bra att känna till innan uppdraget startar.  Vi använder ibland enkla arbetsblad och i någon mån fotograferar under de olika uppdragen och ibland demonstrationer som eleverna följer. Vi dokumenterar med hjälp av arbetsblad där vi bl.a  jämför plantor och följer dess tillväxt och utveckling. Vi kommer också att se på film om blommor, bin, pollinering.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback