Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Tema Luft

I Ur och Skur Dalsbyn, Säter · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Tema luft Genom observation har vi sett att barnen har varit mycket intresserade av fysikaliska fenomen så som luft, flygplan och bubblor. Vi kommer att utforska hur flygplan rör sig i luft, med vind genom att skapa planen själva och sedan kasta och se. Hur de är byggda, hur det är att resa med ett riktigt flygplan.

Tema luft
Genom observation har vi sett att barnen har varit mycket intresserade av fysikaliska fenomen så som luft, flygplan och bubblor.
Vi kommer att utforska hur flygplan rör sig i luften, med vind genom att skapa planen själva och sedan kasta och se. Hur de är byggda, hur det är att resa med ett riktigt flygplan.

 

Syfte

Barnen ska få utforska vad är luft är med olika experiment.

Hur kan ett flygplan flyga och inte en liten boll.

 

 

Hur?

Experiment 1: Hur gör man när man blåser?

Barnen får öva på att blåsa bubblor i ett glas vatten med hjälp av ett sugrör samt blåsa en bomulls tuss mellan varandra och blåser upp ballonger i olika färger.

 

Experiment 2: Vi bygger ett flygplan i snön.

Tillsammans så bygger vi ett plan i snön efter att vi läst och samtalat runt böckerna Halvan " Här kommer flygplanet" (av Arne Norlim och Jonas Burman) och Mulle Meck " Bygger ett flygplan" (av George Johansson och Jens Ahlbom).

Med vingar, roder och propeller.

Experiment 3: Bubblor

Vi gör experiment med såpbubblor. Hur blandar man? Hur blåser man såpbubblor och med vad kan man blåsa med.

Experiment 4: Flyga pappers flygplan

Genom olika tekniker utforskar pappers flygplanens funktioner.
Vi bygger olika plan och utforskar hur de flyger inomhus och utomhus. Är det någon skillnad? Hur kommer det sig?

Vi tittar på film med Stadens Hjältar Luftballongen. 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback