Skolbanken Logo
Skolbanken

Dalsbyn I Ur och Skur: skogsgrupperna Mulle, knytte, knopp

I Ur och Skur Dalsbyn, Säter · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Vi är en certifierad I Ur och Skur med påbyggnadsutbildning i samarbete med friluftsfrämjandet. Varje termin kör vi ett mulleprogram som är upplagt på ca 8 tillfällen. Alla tre grupperna - Mulle, knytte och knopp arbetar efter samma program men med anpassad innehåll.

BAKGRUND & SYFTE

 

 Vi ser att barnen trivs att vara i skogen. Leken växer fram på ett nyanserat sätt. Vi upplever ett ökat intresse för sitt lärande. Skogsmulle i förskolan är en grund för utomhuspedagogik, där barnen får uppleva naturen med alla sina sinnen. Verksamheten hjälper barnen att ta på sig sina naturglasögon. Gruppkänslan är viktig och har stor betydelse för barnen. Vi skapar förutsättningar så att alla får samarbeta med alla.  

Skogsgrupperna:

Skogsmulle: Ålder 4-5 år

Skogsknytte: Ålder 3 år

Skogsknopparna: Ålder 1-2 år

 

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 Upplägget är att vi träffas en 1 gång/veckan under 8 veckor. Så fort snön börjar släppa taget om skogen.

Mullegruppen går till olika platser i närområdet.

Knyttarna går till skogen i lekparken eller renabacken.

Knopparna håller till på baksidan eller i lekparkens skog. 

Mullegruppen och Knyttarna kommer med hjälp av fröknarna att packa med sig gemensam vatten, frukt och sittunderlägg som vi tillsammans hjälps åt att bära.

 

Vi kommer att ta upp

  • Allemansrätten
  • Djur och fåglar
  • Kretsloppet
  • Myrstacken
  • Blommor och växter
  • Vandring och matsäck
  • Eld, tälja och matlagning ute
  • Olika träd.
  • Insekter, sniglar och fjärilar
  • Avslutning med överaskning 

Barnen får en mulle present för de har genomfört mulle utbildningen. Vi grillar tillsammans och så avslutar vi med några mulle lekar.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar tillsammans med barnen genom att foto, intervjuer och i samlingar. Barnen får berätta för varandra hur de upplevde aktiviteterna. Vi bloggar på unikum om vad vi upplevt vid mulletillfällena.

Barnen får göra en dokumentationsbok vad de upplevt på mulle denna vecka, bild, rita eller saker som tas med från skogen etc.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 Vi utvärderar efter avslutningen både på hösten och på våren.

Vi reflekterar över vilka förbättringsområden som finns. Först enskilt och sedan diskuterar vi alla tillsammans.

Vi uppdaterar vår pedagogiska planering och tar till oss vad vi kan göra bättre till nästa termin.


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter