Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Alla årskurser

Globala målen -

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

I arbetsområdet får du lära dig om orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Du får också lära dig sambandet mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

 Ord/begrepp att kunna: Du ska kunna de begrepp som är kopplade till ditt område 

Arbetsformer: 

  • använda oss av läroboken Geografi 7-9 , "Fattigdom och ohälsa" sid. 176 - 212 samt söka information på internet via länkar 
  • genomgångar
  • se filmer
  • självständigt arbete

När arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat

  •  Jag kan förklara hur mina mål påverkar samspelet mellan människa, samhälle och natur 
  • Jag kan resonera om orsaker och konsekvenser kring mina mål 
  • Jag kan diskutera hållbarhetsfrågor och ge förslag på lösningar
  • Jag gör en PowerPoint - redovisning 

Bedömning baseras på: Du kommer att bedömas i den skriftliga inlämningsuppgiften samt dina visade kunskaper under konferensens presentationer och diskussioner.

Tidsplan: v.12 - 19, beroende på vad det blir för nationelltprov i SO så kan tidsplanen ändras. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi åk 7-9
Uppgifter
Konferens + PowerPoint

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback