Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Fritids - Hittarpshallen

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 27 mars 2019

När: Torsdagar Syfte: Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, ta hänsyn till personliga behov an balans mellan aktivitet och vila, röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

För att utmana sina förmågor kring att Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
ta hänsyn till personliga behov an balans mellan aktivitet och vila,
röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
ges eleverna möjligheten att under denna aktivitet lära sig/ utveckla sina kunskaper att;
  • Vara fysiskt aktiva
  • Skapa lek/ sport/ aktivitet
  • Vara med i lek/ sport/ aktivitet
  • Möjliggöra lek/ sport/ aktivitet
  • Följa regler

 

När och Hur
På torsdagar kan man följa med till Hittarpshallen där vi startar med antingen en eller flera styrda aktiviteter. Sedan ges eleverna möjligheten att leka fritt bland all material och bara fantasin (inom rim och reson och regelverk) sätter gränsen på vad de kan hitta på.

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback