Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Läsförståelse och ordkunskap

Resursenhet Eksätra, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 mars 2019

Träna dig i läsförståelse för att utöka ditt ordförråd och språkliga medvetenhet.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback